И Татяна Лолова си отиде! Покрай нея животът ни винаги ставаше прекрасен!