Разваляне на магия с яйце, с урина, за раздяла, за любов, болест и др.