Зловещ SMS до професор д-р Иван Чалъков: „Да пукнеш от КОВИД-19“!