Излекувах се от натрапчиви мисли (обсесия). Премахване и справяне с тях чрез билки и терапия