Упражнение по медитация върху родителите като образ на Бога и като текст

Медитация за начинаещи: Какво значи да влезеш в състояние? | (Фаза №1)

Урок по медитация: Единство между Аза и т.нар. външен свят | (Фаза №3)

Молитва за успех